In het boek Handelingen (en de 4 evangeliën) staan de gebeurtenissen opgeschreven die de eerste vrienden van Jezus in hun nieuwe natuur meemaakten. Handelingen stopt niet. Hier een zeer beperkte opsomming van dingen die ik heb meegemaakt in deze nieuwe wandel. Vermeld zij, dat (nog) niet alles waar ik voor gebeden heb, beweegt, of dat ik alles weet, of ben als Hem, maar ik strek me er naar uit, alsof ik het grijpen mocht: zijn als Hem..... en Hij is meer dan in staat om ons daar te brengen.

 

Iedereen genas

Op zending zijn we naar Mozambique geweest. In Rapale en Pemba superfijne broers en zussen ontmoet. Samen, onder de broers en zussen gebeurden al prachtige dingen. God woont weer in ons. Geweldig. In Pemba hebben we een weekje vertoefd bij IRIS ministries. Ze organiseren outreach naar de bushbush. Je gaat dan met een busje en terreinwagen op bezoek in een dorpje (5-600 inwoners) waar het evangelie nog niet is gebracht. Na toestemming van het dorpshoofd mochten we het evangelie brengen: Het herstel van het beeld en gelijkenis van God in een mens, een uitwissen van de gevallen natuur in een mens en herscheppen van de oorspronkelijke goddelijke natuur door het bloed en heilige geest van Jezus. Op de vraag wie die nieuwe schepping wilde worden, ging driekwart van het dorp staan.

Daarna bidden voor de zieken. De vrouw van een aanwezige pastor genas acuut van migraine, daarna de vrouw van het dorpshoofd, de vrouw van een ander dorpshoofd werd genezen van hevige pijn in haar been, een bedlegerige man die door het ziekenhuis naar huis was gestuurd om thuis te sterven werd genezen en zat s'middags al weer tussen z'n dorpsgenoten, zwerende ledematen genazen, een man die jaren verdwaasd had lopen schreeuwen in de bergen en daarna 20 jaar niet gelopen/gesproken had (met totale contractuur) werd vrijgezet en begon weer te brabbelen en stapjes te zetten, een vrouw met hevige buikpijn werd terstond genezen, een gezin werd vrijgezet van demonische beïnvloeding, enz, enz.

Na de 9e genezing op rij realiseerden we ons: dit lijkt de eerste gemeente wel, iedereen genas. We zijn een nieuwe schepping uit God geboren, voorbestemd om Zijn werken te doen. Na een week kwamen we op de terugreis weer door het dorpje. Even checken hoe het ging. De zoon van het dorpshoofd stuiterde ons tegemoet en vertelde dat 27 mensen genezen waren en in de afgelopen week diverse mensen de stem van de heilige geest ervaren hadden. Jesus you are amazing.

Een paar genezingen licht ik er uit.

Een vrouw met hevige buikpijn. Na de eerste keer handen opleggen en de buikpijn bevelen te verdwijnen, gebeurde er niets. 1 van de aanwezigen zei: "I think it's a 4th generational curse!". Ja en nu? Is het evangelie opeens veranderd? Aldus baden we nog een keer exact hetzelfde gebed. "Thank you Jesus for Your incredible Kingdom, Your very own Spirit in us. Stomach-ache be gone in Jesus name!". De vrouw voelde "iets" uit haar buik gaan en was acuut gezond. Er zijn boeken dikker dan de bijbel over vloeken, bevrijding, etc, etc. De naam (en wat die inhoud) van Jezus is groter dan alles.

Ook de genezing van de vrouw van het dorpshoofd was bijzonder. Ze zat op een laag bed. Haar linker been was opgezwollen, rood van kleur en voelde warm aan. We hoorden pas na haar genezing, dat ze de vrouw van het dorpshoofd was. Misschien maar beter ook. Wij bidden. Vader dank u wel voor uw liefde voor deze vrouw, dank u wel voor uw Geest, Uw Koninkrijk in ons. Been wees gezond in Jezus naam. Dat de zwelling, de pijn en verkleuring verdwijnt. Ik keek even een andere kant op en keek daarna weer naar haar been en denk: huh, dat been was net toch dik en verkleurd? Hoe Hij dat doet? Amazing. Ze geeft aan dat de pijn weg is en dat ze tegen zichzelf had gezegd: Als deze Jezus mij geneest, neem ik Hem aan. Aldus. Hoe strategisch van God. Niemand gaat tegen het getuigenis van de vrouw van een dorpshoofd in. Iedereen wist dat ze een zeer pijnlijk been had en bijna niet kon lopen.

 

Genezing van koorts

Het allereerste wonder kan ik me nog goed herinneren. Ik las in de eerste maanden over al die wonderlijke dingen, het 1 zijn in Hem, de kracht van Zijn naam, Zijn Geest in ons, leg op zieken de handen, etc.... en dacht: ja maar hoe dan?

Op dat moment waren onze beide zonen ziek met 39 graden koorts. Plots las ik in 1 van de brieven van Paulus: "Je hebt het nu gehoord, pas het dan ook toe!" Dus ik leg m'n handen op 1 van mijn zonen en zeg: "Koorts verdwijn in Jezus naam". Van het ene op het andere moment was hij vrij van koorts, jengelde niet meer en ging meteen spelen. Bij de andere precies hetzelfde gedaan: niks.....

Later leerde ik dat we daar niet te diep over na moeten denken, waarom die wel en die niet, welke deur heb ik open gezet (in die 5 seconden geeneen denk ik zo), waarom laat u dit gebeuren Heer, etc. Nee, het evangelie is constant gelijk. Je bent rein, heilig en smetteloos in Hem, op weg naar Zijn volheid (die je eigenlijk al ontvangen hebt!).

Beter is te zeggen: Vader, wat er ook gebeurt, Uw woord is de waarheid, wij zijn in U en genezing is voor ons. Daar heeft u zwaar voor betaald. Zoals Uw bloed meer dan voldoende is voor de ontmanteling van de zondeval en ons herstel in U, zo is Uw verbrijzelde lichaam meer dan genoeg voor de genezing van elke aandoening/handicap. Dank U wel!

 

Genezing van bekkeninstabiliteit

In een kerk ontmoet ik een zus die moeilijk loopt. Ze heeft bekkeninstabiliteit en zegt: "de Heer geeft mij kracht om het te dragen". Ik zeg: Jezus heeft alle kwalen gedragen, dus ook jou bekkeninstabiliteit. Kom, laten we bidden: Jezus dank u wel voor uw gratis Koninkrijk, dank u wel dat u alle kwalen gedragen hebt, ook deze bekkeninstabiliteit, wees dus gezond in Jezus naam. Een paar dagen later spreek ik haar weer. Ze liep weer normaal en de pijn was weg.

 

De genezen knie

Wachtend in de rij voor een concert ervaar ik dat Gods Geest zegt (een zachte innerlijke fluistering/indruk): Vraag aan die vrouw naast je of ze iets nodig heeft van Mij. Na wat dralen zeg ik tegen haar: "het klinkt misschien gek, maar heb je iets nodig van God?" en ik hoor mezelf zeggen: "het is je linker knie he, die is versleten". Ze stond daar met 4 tienermeiden en een vriendin. Een paar omstanders hadden het gevolgd en keken me aan met een blik van "Yeah, right!" De vrouw kijkt me verwondert aan en zegt: "Ja, dat klopt. Hoe weet je dat?" Ik zeg: "Dat is het Koninkrijk van God. Hij houdt van je en wil dat laten merken aan je. Is het goed dat ik genezing uitspreek over je knie?" Ze zegt: Ja. Dus.....: "Jezus, dank U wel voor uw liefde voor deze dochter van U, dank u wel voor uw gratis koninkrijk, en nu knie wees gezond in Jezus naam". Ze checkt haar knie en roept: "Het knarsen en de pijn is weg"! Op de verbaasde blikken antwoordde ik: "Het koninkrijk van God is gekomen. Het Evangelie is waar. Dit is ook voor jullie".

Dit soort "fluisteringen/indrukken" worden in 1 Korinthe 12 "woorden van kennis" genoemd. Alle dingen liggen open en bloot voor de almachtige. Nu Hij in je woont is het logisch dat Hij je kan informeren over dingen en zo z'n liefde, kracht, genezing, koninkrijk kan openbaren.

 

Genezing van ontstekingen en bevrijding van een kind

Onze zoon van destijds 7, werd s'nacht gillend van de buikpijn wakker. Ik bad 2x dat de pijn zijn lijf moest verlaten. Niets. Hij bleef gillen. Huisarts er bij, naar het ziekenhuis. s'Ochtends ervoer ik dat God zei: "ze blijven van hem af". Ik zei: prima, maar hij ligt al op de operatietafel. Hij herhaalde: ze blijven van hem af. En inderdaad. Met dezelfde vaart dat hij de OK in ging kwam hij er ook weer uit. "Het" was te groot om te opereren. Ik zei: "U heeft woord gehouden, maar het is nog groter dan we dachten. Wat nu?".

Alles in het ziekenhuis liep fout. Vergeten in te plannen, apparaat stuk, spoedgeval tussendoor. Ondertussen lag ons kind te kermen. Na 4 dagen eindelijk een echo. Tijdens de echo worden de ogen van de medicus groot. Hij zei: "ik haal even het afdelingshoofd er bij" en loopt weg. Het afdelingshoofd kwam, ziet de echo en vloekt meerdere keren. Dit had hij nog nooit gezien. Buikholte vol met abcessen zo groot als pingpong ballen. M'n zoon werd er onrustig van. Ik fluister in z'n oor: op wie vertrouwen wij? Op deze meneer die denkt dat hij het weet of op de almachtige Jezus, onze heelmeester. Hij zei: op Jezus!

Ze wilden van alles doen, puncties, open snijden, etc, etc. Weer liep alles in het honderd. Het leek zo langzamerhand een geval van leven of dood te worden. Op een avond ervoer ik dat God zei: lees de opwekking van Lazarus. Ik las het. 1 zin kwam van het papier af. Waar Jezus zegt: "Hij die Mij tegenkomt zal Leven!". Ze bleven van hem af. Na 7 dagen was het opeens "weg". Foetsie. Geen afscheiding. Gewoon weg. Genezen. De 8e dag was hij nog ter observatie.

 

De 7e dag werd er op de kamer een ander kind van 2 jaar binnengebracht. Een groot hoofd, constant kermend, huilend en grauwend. Ik hoorde dat het z'n ouders al 9 maanden uit de slaap had gehouden. 1-2 uur slapen per nacht en dan begon het weer. Ik zei: Jezus, ik zie dat dit kind bezet is, maar ik ken de ouders niet (moeder was lijkbleek, vader zeer gespannen met een grote tatoeage op z'n onderarm van een draak met een zwaard er door heen). Jezus zei: lees de bevrijding van de bezetene van de Gerasenen. Ik las het. Hij zei: Zie je Mij eerst naar z'n ouders, verzorgers, broer of zus vragen om te vragen: Hallo, Ik ben de zoon van God, mag ik dit kind vrijzetten? Nee. Het is Mijn schepping; zet vrij!

Die avond liep ik naar het kind in het ledikant toe, legde m'n handen op z'n bolletje en zei: Onreine geesten, ik weet dat jullie er zijn. Verdwijn nu in Jezus naam en dat dit kind een profeet van de allerhoogste zal worden. Ik keek naar het kind. Zijn ogen rolden een paar keer in hun kassen. Hij ging liggen en sliep de hele nacht. Elk uur kwam de verpleegster kijken. De deur piepte. Ik wakker. Het kind sliep. s 'Ochtends hoor ik rond 08.00 uur wat geschuifel in het ledikant. Ik zei: even kijken wat U gedaan heeft Heer. Ik schoof het gordijn opzij en kreeg een stralende glimlach van het kind. Rond 10.00 uur vroeg ik aan de verpleging of ik het kind even mee de gang op mocht nemen. Dat was goed. Aan 1 vinger stapte hij door de gang. Iedereen kreeg een grote glimlach van hem.

Rond 12.00 uur kwam moeder kijken. Die had inmiddels van de verpleging gehoord, dat haar kind de hele nacht geslapen had! Zodra het kind z'n moeder zag: grote glimlach. Moeders mond viel open. Rond 13.00 moesten wij weg. Ik zag haar zitten in de speelkamer, nog steeds verbaasd. Ik zeg: hoe gaat het met je kind? Ja goed, zegt ze. Ik denk: ze moet toch weten wat er gebeurd is en vertel haar wat en hoe het gegaan was. Ze zegt: maar ik ben Katholiek! Ik zeg: prima, maar onthoud dat Jezus je kind heeft vrijgemaakt.

 

Herstel na een valpartij

Ik fiets met m'n oudste zoon van destijds 9 naar de basisschool. Plots maakt z'n stuur een vreemde zwaai. Hij klapt met zijn gezicht op de rand van een biels die langs het fietspad ligt. Op de plek van zijn neus een diepe deuk en zijn neus staat tegen zijn wang aan. Het bloedde als een rund. Ik neem hem in m'n armen en zeg: bloeden stop in Jezus naam. Het stopte direct (tot m'n eigen verbazing). Ik hoor omstanders roepen: ach, dat mooie gezichtje, helemaal kapot; bel de doctor. Ik dacht: eerst Jezus. In de lerarenkamer ben ik met mijn zoon even alleen. Ik neem hem opnieuw in mijn armen, verberg mijn gezicht in zijn nek en zeg: Jezus, ik durf niet te kijken, vergeef me mijn ongeloof, maar dat deze neus recht gaat staan in uw machtige naam en dat alle schade verdwijnt. Ik kijk naar zijn gezicht: deuk weg en zijn neus stond recht. Jezus!

 

Boze engelen

Op een avond hoorden we onze oudste zoon van destijds 4 jaar gillen. Ik naar zijn slaapkamer. "Er zijn hier boze engelen!" riep hij. Ik probeerde hem op menselijke wijze te troosten en zei. "Ah nee joh. Je bent veilig hier, er is hier niets" en gaf hem een dikke knuffel als troost. Plots ervoer ik wat hij ervaren had. Een vieze peilloze kilte en aanwezigheid van entiteiten. Ik zei tegen m'n zoon: "Ga naar je moeder!". Ik ging midden in de kamer staan en zei: onreine geesten verdwijn! Dit is verboden terrein voor jullie. Verdwijn nu in Jezus naam! Ik ervoer, in de geest, 3 entiteiten die dreigend om me heen bewogen. Ik wist: Jezus is Heer en Meester. Hij heeft mij macht gegeven over de complete legerschare van de tegenstander! Ik herhaalde mijn bevel. Ze bleven om me heen "dansen". Ik dacht: Heer, nou moet het wel gebeuren, anders heb ik een groot probleem. Het bijbelgedeelte waarbij 3 mannen een onreine geest probeerden te verdrijven "in de naam van Hem die Paulus predikt", waarbij de boze geest zei: "Jezus ken ik, Paulus ken ik, maar wie zijn jullie?", de 3 mannen overweldigde en het huis uitjoeg, schoot door m'n gedachten heen. Ik dacht meteen: nee, Ik ken Hem en ben 1 met Hem door Zijn bloed. Hij zelf zegt dat! Dus....: Verdwijn jullie, nu, in Jezus naam! Plots veranderde de atmosfeer totaal. Whoop! Weg waren ze. Gods Geest nam de plek in. Zie, Ik heb u macht gegeven over de complete legerschare der duisternis (Luk 10:19)! Er zal rust en vrede heersen in uw tent!

 

Voorziening

We wilden een vakantie besteden aan God, dus googelden op "zending" ed. We kwamen uit bij een zendingswerk uit Nederland in Brazilië. Gods Geest bepaalde ons er duidelijk bij met een aanraking zo van: "dit is het". We zochten contact met de voorganger aldaar. Hij had veel problemen ervaren met hulpvaardige mensen uit Nederland, dus wilde ons afwimpelen met een mailtje "Bedankt, maar nee bedankt, te gevaarlijk, jullie spreken de taal niet, etc" tot God tegen hem zei: "laat die 2 maar komen".

Aldus uitgenodigd probeerde ik de reis te boeken. 2x volwassen, 2x kinderen in het hoogseizoen naar Sao Paolo en een transfer, oversteeg ons budget van 4000.- destijds met 12,000.-. Na 4 dagen bellen, googelen, zoeken, zei ik tegen God. "Als u wilt dat wij daar heen gaan, succes. Mij lukt het niet". Wij deelden ons verlangen in de kerk waar we toen kwamen. De voorganger deelde het in de zondagdienst daarop. Na de dienst komt een jonge vrouw naar hem toe en zegt: "Ik heb de tickets voor die mensen".

Wat was er gebeurd. Een week daarvoor, toen wij ervoeren dat het Brazilië moest worden, was bij deze vrouw (werkzaam op een reisbureau) een man binnengelopen met de woorden: wil je eens voor mij uitzoeken 4 tickets; 2 volwassenen, 2 kinderen, zo goedkoop mogelijk naar Sao Paulo. Ze had haar best gedaan. De man was echter nooit meer op komen dagen. Ze voelde zich rot daarover en had gevraagd: Heer, zit ik hier wel op m'n plek? Toen de voorganger een week later ons voornemen deelde zei Gods Geest tegen haar: "Die kaartjes? Zijn voor deze mensen". De prijs van de kaartjes? Exact 4000.- voor 4 tickets.

Wij op reis. Op het vliegveld van Sao Paulo moesten we tickets halen voor de transfer en daarna inchecken voor de binnenlandse vlucht naar onze eindbestemming. We hadden 5 minuten de tijd. Voor de ticketbalie een rij van 5 gezinnen. Voor de incheckbalie een rij van wel 40 gezinnen. Ik zeg tegen m'n vrouw: Geloof alleen. Precies op dat moment komt een dame op ons toegelopen en neemt ons mee naar de ticketbalie. 1 minuut later hebben we de tickets. Ze loods ons langs de rij met 40 wachtende gezinnen en regelt de check in. 3 minuten later zitten we beduusd in het vliegtuig. Hoe Hij het allemaal doet.

 

De stratenmaker

Wandelend in de tuin hoor ik dat ze bezig zijn met de straat. Precies op dat moment zegt de Geest: De eigenaar heeft constant rugklachten en maakt zich zorgen over zijn bedrijf. Het is een indruk, gedachte, maar omdat ik weet dat ik dat op dat moment niet zelf bedenk, weet ik: dit is God die spreekt. Ik loop de tuin uit en zie 2 mannen bezig. Ik "weet" het is de linker. Een grote kerel met tatoeages in z'n nek en op z'n armen. Ik ga recht op m'n doel af en zeg: klinkt misschien gek he, maar ben jij de eigenaar, heb jij rugklachten en maak je je zorgen over je bedrijf? Ja, hij was de eigenaar en had al jaren last van hernia's soms sluimerend soms acuut en kon dan niet werken. Hoezo? Nou, God openbaarde me dat net, toen ik jullie bezig hoorde. Hij gaf me die indruk. De man reageert met: "Oh, mien moe bidt ook altied veur mie!". Kijk, de kracht van biddende moeders! Mag ik met je bidden. "Ohjewel heur". Vader, dank u voor deze stoere zoon van u. U kent hem en houdt van hem en schenkt hem uw koninkrijk. Dank u wel. Rug wees sterk en gezond in Jezus naam. Tot op de dag van vandaag zie ik hem overal z'n werk doen.

 

Bevrijding van een kind op straat 

Op een zomerse dag hoor ik een jochie abnormaal hard, veel vloeken en schelden. Zonder enige aanleiding. Hij rijdt samen met z'n vriendinnetje rondjes op z'n fiets in de buurt. Toen hij voor de 2e keer vloekend langs kwam raakte ik geprikkeld in mijn geest. Na de 3e keer stond ik buiten om hem op te wachten. Daar kwam hij al vloekend en tierend aangefietst. Ik maak er een spelletje van en spring met wijd geopende armen op straat. Lachend, springend in de richting die hij opstuurt. Hoppa,  gevangen in mn armen zeg ik speels: "Haha, jou moest ik net hebben. Onreine geest verdwijn en Jezus herschep hem naar Uw beeld en gelijkenis". De jongen reageert met: "Huh, wat was dat?". Ik zeg: "Jezus heeft je vrijgemaakt, ga maar lekker spelen". "Ok", zei hij. Er volgden nog diverse fietsrondjes. Geen gescheld meer, normaal gedrag.

 

Genezing van botkanker

In een grote kerk zie ik een oudere man trekken met z'n been en vraag hem wat er aan de hand is. Hij kijkt me ernstig aan en zegt: botkanker. Al 4 jaar altijd pijn. Ik zeg: dan heb je geluk. Hij kijkt me met grote ogen aan. Ik zeg: ja, Jezus is hier... in jou, in mij. Hij heeft je overgeplaatst naar Zijn Koninkrijk (Kol 1:13). Daar kan geen ziekte je volgen. Dat die kanker verdwijnt uit je lijf in Jezus naam.  Pas na een half jaar sprak ik hem weer. Hij zegt: Jezus heeft me aangeraakt. Ik heb nergens meer last van.

 

Van stervend naar levend 

Een kennis belde. Een vriend van hem had zichzelf zwaar verwaarloosd en lag al 3 dagen in comateuze toestand te sterven. De huisarts kwam elke dag langs om te controleren of hij nog niet dood was.

Of ik meeging om te bidden. Tuurlijk. Wij naar hem toe. Geen fraai gezicht. Een skelet in een bed. Dus, zintuigen uitschakelen. We leven door geloof niet door wat we zien.

We leggen onze handen op hem en spreken leven over hem uit. Dat de Geest des levens hem weer opricht. Leef! In Jezus naam.

Daarna gingen we bij zn bed zitten en bespraken met tweeën "de dingen des Heren". Hoe geweldig groot de sterkte van Zijn macht is, die Hij in ons werkt door Zijn Geest in ons, etc. Na 5 minuten begint plots de "patient" te bewegen. Hij draait zich om in z'n bed en zegt: "Hee, hallo allemaal!".

Na een paar minuten kwam hij overeind en vroeg om wat te eten en drinken. S'middags zat hij alweer op z'n fiets. De huisarts stond perplex. 

 

De vrouw en haar vriend

Terugkomend van een concert zie ik rond 22.30 een vrouw op straat lopen met een winkelwagen vol kleding en een rollator. Ik was zelf grieperig, moe en wilde naar huis, maar had zoiets van: ach, even kijken. Ik parkeer de auto en loop haar tegemoet. Ze is boos, verward, geïrriteerd, in pijn. Ze was aan het verhuizen en kon haar knie niet buigen/strekken. Alles zat tegen. Ik help haar naar haar flat. In de lobby vertelt ze me haar levensverhaal. Misbruikt, 4 jaar psychiatrie, ex die haar sloeg, beschadigde knie, pijnlijke gezwollen handen, tics, etc. Ik vraag haar of ze begrijpt hoe al die ellende is gekomen en leg haar het evangelie uit: De schepping. De mens 1 met God. De val. Puinhoop. Mensen weten niet wat ze doen. Jezus die God openbaart, iedereen geneest en je een nieuwe schepping wil maken. Wil je dat? Ze antwoordt in tranen: JA! Ik zeg: Vader, kom en omarm uw dochter. Neem haar aan en schenk haar uw geest. Maak van haar die nieuwe schepping die u altijd al op het oog had en knie genees in Jezus naam. 

Haar reactie: Huh, he, wat? De pijn is weg. Ze begint wild haar been te bewegen. Niks meer aan de hand. En m'n handen, ze zijn niet meer gezwollen en pijnlijk. Het viel me op dat de tics ook verdwenen waren. Haar ogen stonden helder. Toen bleek dat ze haar sleutel vergeten was. Wij met mijn auto naar haar vriend. Een Arubaan, ketting met ankh tekens om z'n nek en zo stoned als een garnaal. Hij ziet haar aankomen. Kijkt naar mij en zegt tegen haar: hoe loop jij zonder die rollator en wie is die gast? Ik leg hem het evangelie van kracht en wedergeboorte uit. Ik moest binnen komen van hem. Binnen leek het wel of er een bom ontploft was. Alles lag op de grond. 2 vrienden van hem op de bank. Eveneens stoned.

Na een paar jointjes en wat vreemd gedrag wenkt hij me en zegt: bid voor mij man. Het gaat niet goed met mij. Ik neem hem in mn armen en zeg. Vader neem hem aan als uw zoon, kom met uw geest en maak alles nieuw in z'n leven. Herschep hem naar Uw beeld. Gewoon liefhebben. Wow! Roept hij uit, dit is echt man. Bid voor mijn vrienden man. Een negroïde jongen wilde wel. Na gebed lag hij stijf op de bank met ogen wijd opengesperd naar het plafond te staren. Ik zeg: heer, wat is dit? Jezus zei: jij vraagt Mij te komen? Ik ben op hem. De 2e jongen wilde niet. Hij zei: ik ben satan. Ze noemen mij lucifer. Ik zei: wil je bij die afgehakte stervende tak horen, of bij de Geest des levens? Hij zei: Ik wil niet dat je voor mij bid. Ik zei: te laat man, dit moet je niet afwijzen, dit is te goed. Wees vrij in Jezus naam. Hij rende de deur uit.

 

Genezing van een botbreuk

Een kennis van me had een botbreuk in z'n voet, door z'n huisarts vastgesteld. Ik ging bij h'm langs en ervaar vlak voor ik aanbel 2 gedachtes. Ik kan zeggen: Ah joh, 6 weken revalideren en dan weer aan het werk, of ik zeg: er is kracht van God om te genezen! Ik koos voor het laatste. Wij bidden: Voet genees. Je moet genezen in Jezus naam! Plots voelt hij een warmte door zijn voet heen gaan. Pijn weg. Hij kon alles weer. We hebben staan dansen in de kamer.

 

Genezing van carpaal tunnelsyndroom

Er was een conferentie in Nijkerk. Ik had weinig zin en zei tegen m'n Grote Vriend: zal ik gaan of niet? Hij zei: ga maar en ik kreeg opeens een beeld van een pols in een brace in m'n gedachten. Ik zei: ok, ik zal gaan en uitkijken naar iemand met een brace om de pols. Eenmaal daar, tijdens de worship goed om me heen gekeken of er iemand met een brace in de lucht stond. Niemand. In de pauze op zoek. Niemand. Tegen het einde van de dag (ik was het vergeten) loop ik langs een vrouw en ervaar dat Jezus zegt: bid met haar. Ik schiet haar aan en vraag of er iets is. Ze is Engelse en antwoordt: Yeah, i have got a problem since 16 years. Ze stroopt de mouw van haar colbertje omhoog en daar is de pols in de brace. Ik schiet in de lach en vertel haar van het beeld. We danken Jezus voor Zijn goedheid en spreken genezing uit over haar pols. Pijn weg. Glorie.

 

Bevrijding van een tiener

Tijdens een bezoek aan een pinkstergemeente kwam ik bij toeval terecht in de kinderdienst. Er komt een jongen van 14 jaar naar me toe en hij zegt tegen me: Weet je wat satan over jou zegt? Je bent een *&^%%, *&#^^, 82^^%%@. Een hele scheldkanonnade. Tot slot zei hij: en satan kan je zo dood maken! Ik kijk hem aan en zeg: Als satan me dood maakt, maakt Jezus me weer levend. Hij begon te grommen. Ik liep het lokaal uit voor consultatie met de Allerhoogste. Ik zei: Hee, dat gebeurde ook bij U. Onreine geesten manifesteerden als U in de buurt kwam. Jezus, ik ga terug en als hij weer komt is hij voor mij. Ik was nog niet binnen of hij zei het weer: Weet je wat sat.... Verder kwam hij niet want ik zei: Onreine geest ga uit in Jezus naam. De gevallen geest antwoordde met: Nee, nee, nee, dat niet! Ik zei: het is te laat voor jou, verdwijn, nu, in Jezus naam. Een week later hoorde ik van z'n ouders dat de jongen totaal veranderd was. Van geweldadig/gemeen, naar normaal.

Dergelijke ontmoetingen meerdere malen gehad. Onreine geesten bestaan. Niets om bang voor te zijn. Toen ze Jezus tegen kwamen riepen ze: bent U hier om ons voor onze tijd te pijnigen? Ze wisten dat Hij zou komen en zijn doodsbang voor Hem. Ze sidderen bij het horen van Zijn naam. De naam boven alle namen. Ze sidderen dus ook voor jou vanwege de almachtige Heilige Geest in jou. Satan zat ooit aan de boom des levens vast. Door zijn hoogverraad werd hij van de boom des Levens/God losgekapt en hij ligt nu als een afgehakte tak te sterven op de grond. Hij heeft geen macht over een gelovige. We zijn overgeplaatst naar Zijn Koninkrijk. Het almachtige Koninkrijk is in ons gekomen. Jezus heeft alle macht en Hij zei: Zie ik heb jullie macht gegeven over de complete legerschare der duisternis (Luc 10:19). We zijn in Hem (Ef 2:5-6)

 

Uit de coma

Een man met 18 maanden Paazafdeling probeerde zelfmoord te plegen door een overdosis pillen. Lag al 3 dagen in coma. Ik hoorde er van en bad op 20 km afstand 4 dingen: Levensgeest keer terug in deze man, geen schade aan de organen, totale genezing van deze psychische toestand en (omdat ik er niet bij kon zijn) dat hij zal weten dat Jezus hem gezond heeft gemaakt. Een week later hoor ik dat hij een dag later bij was gekomen, niet meer wist wat hij eigenlijk op de Paazafdeling deed, hij had geen schade van de overdosis, had gezegd: God heeft mij gered, en zat binnen een week weer thuis.

 

De oma

Lopend langs een gracht zie ik een deel van een gezin buiten de boel schoonmaken. Oma, moeder en zoon. Weer die "indruk": "1 van die 3 heeft genezing nodig". Ik loop door. Worstel met die gedachte. Loop terug en vraag: klinkt misschien gek, maar heeft 1 van jullie ergens genezing voor nodig? De oma kijkt op en zegt: Bennie een genezer? Ik zeg: nou, ik geloof in de uitstorting van de heilige Geest. Pinksteren weet u wel. Ze zegt: ik kum ook in de karke. Maar den deukter zegt dat ik deud geh. Ik zeg: Jezus is je heelmeester. Hij genas iedereen, zijn eerste vrienden deden dat ook. Er is niets verandert aan het Evangelie. En het is niet voor niets dat Hij nu tot me spreekt. Hij houdt van u en wil u genezen. Dat ging haar te ver. Bidden mocht niet. In ieder geval genezing uitgesproken. What Jesus reveals: He heals!

 

Verdwenen hartklachten

In de kerk zie ik een broer  met een zorgelijke blik en vraag h'm wat er is. In het ziekenhuis had men dicht geslibde aderen rond z'n hart geconstateerd en hij moest gedotterd worden. Ik zeg: waaat? een zoon van de allerhoogste met hartklachten? Dat kan niet! Krijg een nieuw hart en nieuwe bloedvaten in Jezus naam. Maanden later tref ik hem weer. Alles ok. Dotteren bleek niet meer nodig. 

 

Bevrijding van een kind

Op een dag ging ik mee als begeleider met een zwemles. In de jongenskleedkamer valt me een druk kind op dat constant andere kinderen knijpt en pest. Ik loop naar hem toe, kijk in z'n ogen en "weet" genoeg. Terwijl het kind uitroept: ik heb pilletjes, ik heb pilletjes, zeg ik: onreine geest verdwijn in Jezus naam. Het kind stort neer op de grond en springt meteen weer overeind. Totaal andere blik in z'n ogen. Rust. Ik zeg: als mensen straks aan je vragen wat er met jou gebeurd is, zeg je dat Jezus jou gezond heeft gemaakt ok? Hij zegt rustig: ja ok, Jezus heeft mij gezond gemaakt. Een paar dagen later zie ik hem hand in hand lopen met z'n zusje. Gewoon, normaal, vriendelijk.

 

IAHM

In het voorjaar 2016 een weekje op conferentie geweest bij IAHM Lausanne Zwitserland. Heidi Baker, Todd White, etc. Zodra we de zaal binnenlopen ervaren we: Gods Geest tastbaar aanwezig. God is hier. De ene spreker was aansprekender dan de andere, maar door de hele zaal gebeurden honderden wonderen. Ook online kwamen er getuigenissen van herstel binnen. Glorie. Er is hoop voor Europa.

 

Herstel van een man

In een grote kerk in Zwolle zie ik tot m'n verbazing een grote man binnenkomen met een grote langharige hond. Ik ervaar dat Jezus zegt: "hou hem maar eens in de gaten". Hij gaat zitten en ik zie 3 kleine figuren met lelijke koppen hem van alle kanten belagen, treiteren. Hij reageert er op, door naar ze te slaan. Ik kijk nog een keer en weg zijn ze. Op dat moment komt er een oudste aanlopen en sommeert de man met de hond de samenkomst te verlaten. Tierend stapt hij op: Stelletje hypocrieten! Roept hij een paar keer terwijl hij de zaal verlaat. "Er achter aan!". Ervaar ik in m'n binnenste. In de hal leg ik m'n hand op z'n schouder, kijk hem aan en zeg: je hebt groot gelijk. Woon je hier in de buurt? Doen we even een bakkie.

Thuis komt z'n levensverhaal op tafel. Alcohol, drugs, criminaliteit, slecht thuis. Ik vraag: wat zocht je in die kerk? Hij antwoordt: God! Ik dacht: oh, blinde wegwijzers. Hij vertelde dat hij s'nacht misbruikt werden door demonen. Hij wilde vrij zijn van drugs, demonen, uit de ellende. Ik herinnerde me de 3 figuren die ik om hem heen had gezien. Ik leg h'm het evangelie uit. Hoe het bedoeld was, 1 met God, de val, Jezus, de nieuwe schepping. Wil je dat? JA! zegt hij. Onreine geesten weggestuurd, nieuw leven uitgesproken, vrij van drugs, alcohol en ellende. 3 maanden later tref ik hem weer. Hij zit rustig voor zijn huis in het zonnetje. Ik vraag hem hoe het gaat. Goed. Zegt hij. Geen misbruik meer en vrij van drugs en alcohol.

 

Geen wortelkanaalbehandeling

Een jaar geleden verscheen er bij mij een bult op het tandvlees bij een voortand. Het begon te kloppen en deed steeds meer pijn. Ik haat wortelkanaalbehandelingen, dus kneep h'm behoorlijk. In het gebedsclubje waar ik wel eens kwam kreeg ik de weinig bemoedigende woorden te horen: "nou dan heb je geen groot geloof, anders was het wel genezen, hahaha, grapje hoor". Maar ze baden niet. Thuis strek ik m'n armen de lucht in en zeg: Vader, u bent mijn God. U houdt van mij en ik van U. U leeft en ik sta in verbond met u. U bent mijn God. Alle dingen zijn mogelijk bij U, etc.......Plots voel ik elektrische tintelingen door mijn beide handen door mijn armen heen naar m'n gebit gaan en de pijn is weg. Een dag later is de zwelling weg.

 

Gesprek met een Pool

Op outreach in Zwolle raakte ik aan de praat met een Pool. Hij reageerde woedend. Hij zei: In Poland is hell! In Africa children die, it is hell! Where is that God of yours? You tell me! Ik glimlachte breed en zei: Got a minute, i can explain to you, ok? Dat verraste hem. Ik zei. God is spirit, He called forth the seen from the unseen, He created man in His image and likeness, it was very good. Man stepped out of Him, so the image of God in man got lost. That's what you see in this world. That's why you see hell in Poland, Africa, everywhere. It's a fallen nature. But now, 2000 years ago Jesus walked this earth as a man being filled with the spirit of God. God in the flesh. He healed all, helped all and told us to get bornagain, become a new creation, because of the fall. He died on a cross to give you His Holy Spirit. You know pentecost. His first friends healed all. The Gospel did not change. His Spirit is here. So you can become a new creation in Him and bring healing and truth to Poland and Africa, or you can yell at God and be mad at Him. What do you want? Hij keek me met grote ogen aan en zei: I've got to think about that.... Ok, you think about that. I bless you man. He loves you.... Some sow....

 

Power and love in New York

Tijdens een Power and Love School in NY met Todd White en Dan Mohler, was de eerste vraag van de spreker: iedereen kent hier Jezus? De hele zaal (1000 man): Yes! Mooi, dan woont de Heilige Geest in je. Ga maar naar iemand toe en vraag de Heilige Geest je te openbaren of diegene iets mankeert. Ik loop naar een vrouw toe die ik niet ken en vraag de Heilige Geest me te openbaren of ze iets mankeert. Ik kreeg meteen een plaatje van 2 ellebogen in m'n gedachten en uit dat naar haar. Ze zegt: nee.... Ok. Ik hoor mezelf zeggen: pijn in je rechterbeen? Ze zegt: ja, ik heb sinds 1.5 jaar een hernia met uitstralende pijn in m'n rechter been. Ok. Let's pray. Vader dank u voor uw liefde en uw geweldige Koninkrijk. Hernia, pijn verdwijn in Jezus naam. Ze draait/buigt haar rug alle kanten op, kijkt me aan en zegt: het is weg! Meteen strekt ze haar beide armen naar me uit en zegt: Ik heb ook pijn in m'n beide ellebogen......! Ok dan. Kennelijk had de pijn in haar rug voor haar meer prioriteit. Jezus dank u wel voor genezing van deze ellebogen. Dat ze allebei op dit moment genezen in Jezus naam. Ze draait haar onderarmen een paar keer rond. Pijnvrij. Overal in de zaal hetzelfde. Honderden wonderen in 1 minuut. Yay, for you God! 

 

Tijdens dezelfde outreach besloot ik een middag in het hotel te blijven. Lekker het zwembad in. Ik dacht nog: daar zijn ook mensen. Ik raakte aan de praat met een jonge moeder met kind. De jongere zus van de worshipleidster. God gaf me een prachtige indruk. Hij zei tegen haar: denk niet dat je minder bent of dat Ik minder van je houdt omdat je zus op het podium staat en jij niet. Tranen welden op in haar ogen. Ik ben slechts een moeder zei ze. Ik zei: ja en wat voor 1. Een moeder met een liefdevol, oprecht hart dat zorg heeft voor een prachtig kind. Er is geen aanziens des persoons bij de Vader. Hij houdt van jou evenveel als van je zus.

Het kind zat op de rand van het bad. Een vriendelijk, guitig, alert jochie. Terwijl ik m'n baantjes trok, hield hij me nauwlettend in de gaten. Toen ik het bad uit kwam keek hij me aan en zei: Will i be able to swim like that? Ik zeg. Sure, when you grow older, they will learn you to swim like me. Dat vond tie prachtig. Ik ging op een stretcher liggen. Tot m'n verbazing komt hij naar me toegelopen en vraagt: can i lay next to you? en kruipt bij me op de stretcher. Moeder komt er aan en zegt lachend: Hey, he's drawn to you. Liggend naast me op de stretcher neem hij me van top tot teen op en zegt: how did you grow so big? Ik zei: well, i ate my veggies every day (meteen even scoren bij de moeder natuurlijk). Hij vervolgt zijn vragensessie met: will i be just as big as you? Plots dringt het tot me door.....: Pappa, mag ik dezelfde dingen doen als U, kan ik worden als U? Echt waar? Al Zijn beloften zijn ja en amen.

 

Tijdens de outreach zitten we in een Ubertaxi op weg naar de locatie die de Heilige Geest ons gegeven had. De Taxichauffeur vroeg de gewoonlijke dingen: waar we vandaan kwamen, wat we hier gingen doen. Ik lieg er niet meer om en zeg: we're at a conference learning to walk like Jesus walked. Oh really? zei hij. Ik zie Hem denken: wacko's! Ik zeg tegen hem: What's wrong with your wife? God keeps saying to me: his wife, his wife. Hij zegt: What? Are you psychic? Ik zeg: Kinda. I told you why we are here. And now God is speaking to me about your wife, so what's wrong with her? Hij zegt: She has a serious kidneydissease. She may die. Ik zeg: Do you think, now Jesus lets you know He knows about the condition of your wife, she will die knowing in His days He healed all? Hij zegt: I guess not.... Seems to me too. Let's pray.... 

 

Voorafgaand aan dezelfde conferentie zie ik een man van achter in de 60 een park in Morristown in schuifelen. Zwaar transpirerend en elke paar meter stoppend, zuchtend en steunend. Ik zei: Heer, wat is er met hem? "Haunted...". Mooi. Die is voor mij. Hij zakt met een plof op een bankje en veegt z'n bezwete gezicht af. Ik loop naar hem toe, leg m'n hand op z'n schouder en zeg. Hey buddy, how are you doing today. Hij (Tim) kijkt me aan en zegt: Well, you're probably looking at the most depressed man in the park right now! Ik zeg: Tell me. Z'n hele levensverhaal. Gescheiden, kinderen kwijt, baan kwijt, dakloos, alcoholist, afgelopen jaren enkel gebroken, schouder gebroken, pols gebroken en vorige week in elkaar geslagen toen hij een slaapplaats zocht op het treinstation.

Ik vroeg: are you fed up with this life? Totally done: zegt hij. Ik zeg: i have to explain something to you........ alles ging er in als koek. Als een dorstig hert nam hij alles tot zich. Alles. Inclusief wedergeboorte, nieuwe schepping. Ik zei: this is the real deal. Let me pray for you. Sure. Zei hij. Gevraagd aan de Vader hem over te plaatsen naar Zijn Koninkrijk, hem alle dingen te schenken en volledig genezing te geven in zijn lichaam. Hij roept uit: Man, i feel lifted up! Ik maakte me zorgen over opvolging, gezien zijn dakloze staat, geen internet, hoe moet zo'n man zich voeden? Heilige geest kwam en zei: Ik zal hem leiden.

 

Op de laatste dag van deze conferentie, kwam een leidster van de kerk uit Morristown de conferentie binnen. In tranen. Wat is dit? Wat doen jullie hier? 10-tallen inwoners van Morristown hadden zich bij hun kerkje gemeld en getuigd van genezingen, woorden van kennis, bevrijding, waarheid, etc. Ze waren de afgelopen maanden als kerk zo wanhopig geweest. Ze zagen zoveel ellende, kregen er geen grip op en hadden tot God geroepen: Heer stuur werkers, help ons. God bezocht Morristown.

 

De man met de TIA

In de supermarkt loopt een man met de verschijnselen van een slecht herstelde TIA. Zoiets raakt m'n hart, maar ik durf ook (nog) niet altijd m'n nieuwe natuur de volle ruimte te geven, dus zeg: Heer, breng h'm bij me. Plots draait hij zich om. Kijkt me aan, loopt naar me toe, stopt precies voor me en blijft me aankijken (kijk uit wat je vraagt aan Hem, het kan zomaar gebeuren). We groeten elkaar. Ik zeg: mag ik vragen wat u mankeert? Is het een TIA? Tja, antwoordt de man zacht. Al 14 jaar. Komt nooit meer goed. Ik vertel hem Jezus. Hoe Hij rondging, iedereen genas, Zijn Geest uitstortte waardoor alle dingen weer mogelijk zijn. Tranen welden op in z'n ogen. Bij mij ook. Gods Geest was duidelijk aan het bewegen. Of ik voor h'm mocht bidden. Neuj, antwoordde hij. Ik zeg: ik kan je zo niet laten gaan. Hij houdt van je. Dat je lijf geneest in Jezus naam. Ik zegen je man, in Jezus naam. Wat als die man na 2-3 dagen merkt....hee! ...... Some sow,....

 

Van zelfmoord naar leven

Wandelend in een park zie ik een meisje tegemoet komen. "Ga daar maar eens naast lopen...."...die zachte fluistering. Ik was daar met de hond en dacht: oow nee he, ben ik de hond aan het uitlaten en dan dit.... Toen ik dichterbij kwam, herkende ik haar als een meisje uit de buurt, waarvan ik wist dat ze een zwaar leven had gehad. Jong aan de alcohol, drugs, jongens, etc. Ik had wel eens met haar gesproken dus de drempel was laag. Hoe het met haar ging?....: Goed hoor. Wat ze nu deed?.....:Tja, eigenlijk ging het helemaal niet goed. Huis uit gezet, op straat geleefd, van meerdere opvangcentra weggestuurd, verslaafd, kapot, de weg kwijt. Ik vraag haar: Ben je dit leven helemaal zat? Ja. Zegt ze. Helemaal zat. Mooi, dan loop ik even met je mee, ik moet je wat uitleggen.... Of ze begreep waar al die ellende vandaan kwam? Nee... De val van de mens uit God. Dat is wat jij meemaakt, dat is wat jij ziet in de wereld. Ellende. Maar nou het mooie. Jezus vol van kracht en genade, genas iedereen en is gekomen om je uit deze ellende te halen, een nieuwe schepping te maken, te worden als Hem. Zijn geest komt in je en je wordt een nieuwe schepping. Ik heb daar 21 jaar geleden voor gekozen en maak van alles mee (noemde haar een paar voorbeelden). Wil je dat? JA! Dus..... Vader, kom met uw geest en maak haar een nieuwe schepping, herstel haar lijf, haar ziel, haar geest naar uw beeld en gelijkenis. Maak haar die nieuwe schepping die u altijd al op het oog had. Er gebeurde van alles in de geest. Ik ervoer feest in de Hemel. Daarna zei ze: Weet je, ik liep hier rond, niet met de vraag of ik zelfmoord zou gaan plegen, maar hoe ik het zou gaan doen. En ik herinnerde mijn eigen weerspannigheid....

We houden app contact. Voeden met waarheid: Je bent rein, heilig, een nieuwe schepping. Je bent overgeplaatst naar Zijn koninkrijk. Gods Geest leidt je in de waarheid, etc, etc. Toen ik haar na enkele weken weer eens appte, appte ze terug. Ze wist het niet meer. Haar moeder had 2 weken daarvoor een ongeluk gehad en lag al 2 weken in coma. 8 keer geopereerd, in kritieke toestand. Ik dacht: jij vuile tegenstander, wacht maar! en belde haar op en zei: juist nu! Dat je moeder volledig geneest, zal leven en zal weten dat Jezus leeft! Een dag later kwam haar moeder uit de coma en het ging haar bovenverwachting zeer goed.

Deins niet terug als het van de rail af lijkt te lopen. We zijn in Hem die alle macht heeft. Koningen in het Koninkrijk van de Koning der koningen.

 

Genezing van een hersentumor

Een vrouw die ik ken werd gediagnosticeerd met een hersentumor. Zeer kwaadaardig, 2-3 maanden te leven volgens de diagnose..... na uitleg van het Evangelie en bevel aan de tumor te verdwijnen uit haar hoofd, kreeg ze 2 weken later een totaal ander bericht. Nieuwe foto's wezen uit, dat het veranderd was. De nieuwe foto's lieten geen tumor meer zien. Het ziekenhuis maakte excuus, ze begrepen het niet. Wij wel. Glorie voor God.

 

Beeld van kennis

Tijdens een conferentie staan we hand in hand om te bidden als 1 grote familie. Ik bid wat anders en zeg: Jezus, heeft iemand in deze rij iets nodig van u? Prompt krijg ik een beeld in m'n gedachten van een torso met 3 knobbels in een rechterborst. Ik "weet"; het is de vrouw naast me. Ik denk: dat heb ik weer. Moet ik als man aan een mij onbekende vrouw gaan vragen of ze iets in haar borst heeft. Een paar uur later zie ik haar de damestoilet in gaan, een vriendin groeten en tegen haar zeggen: "met mij is alles goed hoor!". Ik zeg: "ziet U wel Heer, niets aan de hand met haar". Hij zegt: "vertrouw op Mij". Zodra ze van het toilet afkomt, schiet ik haar aan. Hee hallo, ik heb even een vraag aan je. Toen we net hand in hand stonden, vroeg ik aan onze Vader, of iemand in onze rij iets nodig had van Hem. Toen werd ik bij jou bepaald. Mankeer je iets, of zit ik er naast. Nou, zegt ze. Ik heb 3 knobbels in mijn rechterborst en heb het de afgelopen week uitgegild naar God. Jesus, you are amazing. Dank u voor deze openbaring en dat die knobbels verdwijnen in Jezus naam.

 

4 genezingen

Met een paar broers hebben we het over Goddelijke genezing. Veel onduidelijkheid. "Mijn volk......". Ik citeer de teksten uit Kol 1:13, 1:22 en 2:8-10. Ze zeggen: waar staat dat? We lezen de passages. Ik benadruk de woorden "heeft" en "bent". Het is zo, dankzij Zijn offer. Alle 3 geven ze aan lichamelijke klachten te hebben. Lichte nekhernia, zere knie, 40 jaar een frozen shoulder, etc. Ik zeg. Wel, laten we gewoon bidden. Jezus dank u wel voor de heerlijkheid die u ons geschonken heeft. 1 met U, Uw goddelijke natuur deelachtig. Gratis. Dat deze nekhernia, zere knie en frozen shoulder totaal genezen. Dank u wel Heer. We baden nog wat door over de woonplaats etc. Na afloop zegt de eerste. Uhm, mijn nek doet geen pijn meer. De ander zegt: Ja, toen je bad voor mijn knie, begon het ook te tintelen in mijn heup. Daar had ik ook pijn, dat had ik je niet gezegd, maar het is weg. De man met 40 jaar frozen shoulder staat plots op en begint onder uitroepen van: oh, kijk dit, kijk dit, z'n arm rond te zwaaien. Jezus!

 

Onschuld

IRIS organiseert ook outreaches naar de carbagedump. Een dorp bovenop de vuilnisbelt van Pemba. Er wonen duizenden mensen (mensen!). Wij er heen. Overal smeulende resten, overal glas, overal kinderen die tussen het afval naar iets van waarde zoeken. Rond de afvalberg een compleet verkoopdorp. Metalen, velgen, balken, planken, kleding, speelgoed alles wat er nog enigszins uitziet wordt verkocht. Bovenop de berg, het dorp. Zo'n 100 kinderen volgen ons. We leren ze liedjes, we voeren het evangelie op in een toneelstukje, delen drinken en eten uit aan de kinderen. Ook daar heeft de gevallen natuur toegeslagen. Grote kinderen die kleine kinderen verdringen, grote mond, 2-3 bekers drinken opeisen terwijl de kleintjes nog niks gehad hebben. Ikke, mij, ikke. Ik zie overigens geen verschil met de keurig geklede zakenman in Europa die door intellect en/of manipulatie boven is komen drijven. Je kunt de rat-race winnen, maar je bent nog steeds een ... gevallen schepsel. Immers, Gods Geest, de veranderende kracht naar Gods beeld, is niet in je.

In deze chaos zei ik: Heer, waar bent U, ik zie U hier niet. Plots valt m'n oog op een meisje van 4 dat haar broertje van anderhalf op haar rug draagt. Ze had al een half uur in de zon staan wachten op drinken en een broodje, maar was steeds naar achteren gedrongen door de oudere jeugd. Een prachtig meisje. Ze kijkt me aan met een open, geduldige blik. Niet eens boos of geïrriteerd of verdrietig. Onschuld. Ik meng me in het tumult van schreeuwende jongeren, bemachtig een beker drinken en geef het haar. Ze neemt de beker aan. Tot m'n grote verbazing zet ze haar broertje op de grond en...... geeft als eerste hem te drinken..... Op. Beker leeg. Ze kijkt in de beker en geeft me de beker terug. Zonder te eisen of dwingende blik. Ik breek. Huilend bid ik met haar. Voor bescherming, voor Gods Geest in haar, dat ze zal Leven en Zijn daden zal doen. Opnieuw de chaos in. Een 2e beker en een broodje bemachtigen. Opnieuw biedt ze het eerst haar broertje aan. Ik gil in m'n binnenste: drink zelf kind! Haar broertje hoeft niet. Eindelijk drinkt ze zelf. Sommigen zijn van zichzelf besneden.

 

Genezen van malaria

In Mozambique werd ik overweldigd door malaria. In 15 minuten werd ik doodziek. Overgeven, hoofdpijn, gedesoriënteerd, spierpijn, steenkoud, verstijfde vingers, kippenvel en klappertanden. Weten dat 1 op de 4 malariapatienten aan het virus sterft is dan geen fijne wetenschap. Trillend hef ik mijn handen omhoog naar de levende God en zeg. Jezus, U bent mijn God. U woont in mij. Mijn lijf is Uw tempel. Dank u wel voor uw koninkrijk, uw geest in mij, uw goddelijke natuur. Plots krijg ik een beeld van een vurige rode bal (de malaria) die overweldigd wordt door een vurige hand en verdwijnt. Op het zelfde moment realiseer ik mij dat alle lichamelijke klachten verdwenen zijn. Ik ben je heelmeester.

 

Genezen van kanker

In de supermarkt zie ik een vrouw lopen. Verslagen, bedrukt. Ik had haar wel eens als medewerkster in een andere winkel gesproken en spreek haar aan. Hoe het met haar was? Niet zo goed. Kanker in nek, borst, schouder. Ze beweegt haar hoofd en ik zie de bulten zitten. Ik zeg: och lieverd, mag ik met je bidden? Dat was goed. Dat die kanker je lijf verlaat en dat je herschapen zult worden naar het beeld van de levende God. Daarna nog wat van het evangelie gedeeld. Dat Jezus rondging en iedereen genas, Zijn eerste vrienden die precies hetzelfde deden en nu zijn wij hier. Er is niets veranderd aan het evangelie. Wees gezond. Een dikke maand later tref ik haar weer in de dezelfde supermarkt en vraag haar (eigenlijk om nog een keer met haar te bidden) hoe het is. Goed! zegt ze. Ik reageer verbaasd met: Hoe bedoel je, goed? Alles is weg, zegt ze. Ik zeg, maar dat was niet de prognose. Nee, zegt ze. Ze waren in het ziekenhuis zeer verbaasd. Dit hadden ze niet verwacht. Ik moet over een half jaar pas terug komen voor controle. Amazing Jezus!

 

Bevrijding van een kind

Terwijl ik de hond uit laat zie ik een groepje kinderen spelen in een gemeenteplantsoen. Eentje vertoond opvallend gedrag. Een harde stem, raar druk gedrag,  met een stok slaat hij alle bloemknoppen stuk, knijpt lachend vlinders dood. Bizar. Vanwege de andere aanwezige kinderen reageer ik er niet op. Thuis spreek ik uit: Vader, ik zie dat deze jongen bezet is. Dankuwel voor autoriteit over de complete legerschare der duisternis. Onreine geest verdwijn uit deze jongen. 

Een week later kreeg ik onverwacht feedback. De jongen bleek al langere tijd in onze praktijk te komen. De moeder vertelde dat het kind sinds een week totaal veranderd was. Van vernielzuchtig, agressief, opstandig, gemeen naar normaal. School was het ook al opgevallen. Ze begrepen niet waarom. Nou....

 

Spontane genezing

Onlangs had ik zomaar een "Petrus-momentje" (van Petrus staat geschreven dat de mensen zelfs door zijn schaduw genazen). In Utrecht sta ik te praten met een man over wedergeboorte, gratis, Gods Natuur deelachtig zijn door Zijn bloed, buiten de macht en controle van satan / overgeplaatst zijn naar het Koninkrijk van de levende God: Jezus. Opeens zegt hij: man, wat is dit?!? Ik heb al maanden hevige pijn in mijn schouder en loop al weken bij de fysio, maar ik voelde in 1 keer de pijn uit mijn schouder wegtrekken. Het is echt weg! En ik wist niet eens dat hij een schouderprobleem had. Jezus!

Hoe krachtig is het woord van God! Je spreekt waarheid en God gaat: Hee, dit gaat over Mij. Hier ben Ik, en woooosh.... geneest die man.

Ik realiseerde me opeens dat Petrus er zelf niets aan kon doen. Hij was die nieuwe schepping geworden, waar heel de schepping halsreikend naar uit ziet. Natuurlijk genezen de mensen dan in je schaduw. Hij leefde niet meer voor zichzelf, voor eigen eer, eigen positie, maar onzelfzuchtig voor het beeld en gelijkenis van God. Compromisloos. Wat satan ook op hem losliet, wat mensen ook zeiden, wat de ervaringen van andere mensen ook waren, hoe groot de namen van andere mensen ook waren. Alles aan de kant voor die nieuwe schepping. 1 met en als Jezus. Zoals het bedoeld is in Genesis. Wonderen zijn een logisch gevolg daarvan. Ook al kostte hem dat uiteindelijk zijn aardse leven. Hij wist: sterven is niet meer relevant. Hij wist net als Paulus: Sterven is winst! Maar het is beter dat ik nog even hier blijf om jullie steeds weer opnieuw te wijzen op de weg naar boven. Jullie identiteit in en verandering naar het beeld van God/Jezus.

 

De islamitische vrouw

Rijdend op een rondweg in Zwolle zie ik op het trottoir een Turkse vrouw lopen achter een rollator. Waggelend van haar ene op haar andere been. Ploeterend. Ik rij een rondje, parkeer de auto bij een flat en loop haar tegemoet. Hee hallo, mag ik vragen wat er met u aan de hand is? "Heup niet goed. 4 jaar pijn. Lopen gaat niet goed. Ziekenhuis kan niet helpen". Mag ik eens met je bidden. "Bidden?" Ja bidden. Jezus ging rond, genas iedereen, stortte zijn Geest uit en maakt ons nieuwe scheppingen. "Jezus?" Ja, Jezus. "Jezus is niet Allah". Nou, jullie kennen hem in jullie Koran als een profeet, maar eigenlijk is Hij God die aan het kruis betaalde voor de val van de mens. "Mijn man is geestelijke in Moskee". Ik zei: nou vraag hem maar eens naar de plek waar Jezus zegt: "De Vader en Ik zijn 1 en Ik zal in U zijn" en wat dat betekent. Maar is het goed als ik voor u bid? "Ja, is goed". Vader, dank u voor uw liefde voor deze dochter van u, dank u voor uw koninkrijk, dank u voor uw genezende kracht. Heup wees gezond in Jezus naam. Het werd haar teveel. Snel loopt ze verder.... als een kievit. Ze kijkt verbaasd om en zegt al lopend: "In Jezus naam, in Jezus naam!" Ik lach naar haar en zeg: "In Jezus naam".

Jesus, you are amazing. We worship you. Thank you for truth, for redeeming us from the fall of man. Letting us partake of your divine nature. Causing us to shine according to our original created value.

 

De bevrijding van een Pool.

In een internationale kerk ontmoet ik een Pool. Ik spreek met hem over Gods geweldige plan ons Zijn Geest te schenken, Zijn heerlijkheid in ons. Plots zie ik zijn blik verstarren. Praten lukte hem niet meer. Ik denk: dat heeft hij niet meegekregen en herhaalde wat ik zei. Weer dezelfde reactie. Ik leg mn hand op z'n voorhoofd en dank Vader voor Zijn Heilige Geest in ons, in deze man. Zijn ogen puilden uit en hij liep paars aan. Ik zei: Onreine geest verdwijn in Jezus naam. Onder luid gebulder kwam hij er uit. De man viel op de grond en stond meteen weer op. Thank you Jesus! Zei hij.

 

De bruid van satan

In een kerk zie ik na de dienst een vrouw staan bij een tafeltje. Zwart haar, zwarte kleren, zwarte schoenen, zwarte make-up... Ik ervaar dat God zegt: "Maak daar maar eens een praatje mee". Eerlijk is eerlijk, ik had er weinig zin in. Ik zag een andere op het oog leukere dame staan aan een ander tafeltje en zei: “Bedoelt u niet die Heer?”. Hij zei: “Nee, het is die andere.”. Ok.

Ik had net 2 koffie voor mij een m’n vrouw gehaald, wijzigde koers en liep naar de in het zwart geklede vrouw toe, zette de koffie voor haar neer en zei: “Zo, die is voor jou”. We raakten aan de praat. Na een paar minuten vertelde ik haar over ons occulte verleden. “Oh, dan kan ik het jullie wel vertellen" zei ze, "ik ben de bruid van satan”. Ok dan. Ik vroeg haar hoe dat was.

Ze vertelde dat het uit eenzaamheid, nood gekomen was. Het had aanvankelijk zo fijn gevoeld, maar nu was het duister, kil, doods en ze was doodsbang. Ik vroeg haar waarom ze niet ging scheiden van hem. Ze was verbaasd dat dat kon.

Ik legde haar uit dat het een onwettig huwelijk was, want Jezus, de God van het heelal is haar enige wettige echtgenoot die alles met je deelt en je verandert naar Zijn eigen aard. Nieuw leven, de oorspronkelijke goddelijke natuur deelachtig.

Na wat overleg stemde ze toe. Ze ging scheiden met satan en trouwen met Jezus.

Terwijl ik de scheiding uitsprak, sprak satan met een diepe mannelijke buikstem door haar heen: “Belofte maakt schuld. Ze is van mij!!”. Ik zei: “Zwijg satan. Ga uit en kom niet meer terug. Dit huwelijk was onwettig. Je hebt geen recht op haar. Jezus is haar enige waarachtige echtgenoot. Verdwijn jij!”.

Jezus uitgenodigd om haar aan te nemen als Zijn echtgenote, als een schepping waarin Hij woont en Hij alleen. Na nog wat gespartel van satan, zag ik de donkere blik uit haar ogen verdwijnen. Haar ogen begonnen te glinsteren, blijdschap verscheen op haar gezicht. Gefeliciteerd Jezus met dit huwelijk. 

 

Rugklachten

Met een groepje mannen zijn we voor alles en nog wat aan het bidden. Opeens word ik bepaalt bij rugklachten bij de man naast me. Ik vraag hem of hij last heeft van z’n rug. Hij bevestigt dat hij al jaren rugklachten heeft. Na het uitspreken van genezing gebeurde er niets. Hmm vreemd.

Opeens hoor ik “beenlengteverschil”. Ik vraag aan de man of hij beenlengteverschil heeft. Hij geeft aan dat hij dat niet weet. Hij neemt plaats op een stoel, steekt zijn benen recht naar voren en inderdaad, we zien anderhalve centimeter verschil in lengte als we de hakken naast elkaar houden.

Overpeinzende of het ene been nou langer moest worden of het andere korter zeg ik: “dat deze benen gelijk groeien in Jezus naam”. Terwijl de man geschrokken “aaaah” roept zien we, in 1 seconde, het korte been verlengd worden totdat de hakken keurig in lijn liggen met elkaar.

De man getuigde dat hij gevoeld had hoe zijn been in lengte “opgerekt” was geworden. Hoe Hij dat doet? Ach. Er staat geschreven dat de Geest van God het zichtbare uit het onzichtbare tevoorschijn riep, Hij gebood en het stond…. Alle dingen zijn mogelijk bij God.

 

Wees vruchtbaar

Op moederdag zie ik in een kerk een jonge vrouw in tranen. Moederdag werd gevierd in de kerk, maar zij kon geen kinderen krijgen. Alles al geprobeerd. Niks werkte. Het zette haar relatie onder druk.

We spreken leven uit over hem en haar. Een week later kreeg ik opnieuw sterk op m’n hart om vruchtbaarheid en Zoë-leven over hem en haar uit te spreken. Ruim een jaar later kon ze moederdag vieren.

 

Herstel van een indonesische vrouw

Gedurende een jeugdkring die ik samen met mijn vrouw leide, gingen we met 3 tieners op bezoek bij een Indonesisch echtpaar. Ze waren zowat in de kerk geboren. Ze waren hun hele leven lang naar een 'evangelische kerk' geweest. In de hal stonden 2 grote zuurstofcilinders met slangen die naar een vrouw leiden die op een bed in de woonkamer lag.

Een alleraardigste Indonesisch dametje, ziek, stervende. Ze zei moeizaam met zachte stem: "Ik ben klaar om Mijn Heer te ontmoeten". Ik zei haar dat ik altijd voor genezing bid, immers Jezus genas altijd overal, iedereen en heeft ons Zijn Koninkrijk, Geest gegeven om die Goddelijke natuur deelachtig te zijn. Zelfde Geest, zelfde kracht. Ik vroeg haar of ze wilde dat ik voor genezing bad. "Dat was goed zei ze zacht". Dus.... "Vader, dankuwel voor Uw Koninkrijk, uw Geest uw ongelimiteerde liefde en kracht. U in ons, wij in u, ziekte verdwijn, wees gezond en leef!". 

Na nog wat kletsen vertrokken we. Een dag later belt haar man. Z'n vrouw was s'ochtends wakker geworden, had gegeten en gedronken als een beer, zat rechtop in bed en wilde naar buiten... Jezus! "Ye shall receive power when the Holy Spirit comes". Pinksteren is gekomen. Hij is hier... in je.

 

Nogmaals: ook al zien we (nog) niet alles bewegen, laten we ons uitstrekken naar Hem, alsof we het grijpen mochten: zijn als Hem..... en Hij is meer dan in staat om ons daar te brengen. 1 ieder die Hem heeft aangenomen heeft Hij het recht/macht gegeven een zoon/dochter van Hem te worden. Niet alleen om de wonderen, maar om Hem op juiste wijze te representeren in liefde en Zijn kracht. Te zijn waar Hij voor heeft betaald.

God = Jezus = Heilige Geest = geweldig.

Hij zegt: Zoek eerst Mij en Mijn gerechtigheid en al het andere zal Ik je geven. Ik geef jullie mijn Koninkrijk, genees de zieken, wek de doden op. Gratis geef Ik het, deel het gratis uit...... Ik en u zijn 1. Hij die u tegenkomt, komt Mij tegen. Een nieuwe schepping.