Tot slot

Kort iets over de maker van deze site. Ik ben in 1997 tot geloof gekomen. In de periode daarvoor zat ik absoluut niet lekker in m'n vel. Burn-outs, depressief, hopen dat het leven snel afgelopen zou zijn. 15 jaar zocht ik hulp; huisarts, antidepressiva, psychologen, bestudeerde en praktiseerde 14 filosofieën en was er uiteindelijk klaar mee. Niks werkte. Het Christendom sprak me niet aan. Tot ik een keer een vrolijke Indische man ontmoette. Hij intrigeerde me vanwege krachtige bijbelse inzichten die het wereldgebeuren en natuurkundige vraagstukken duidden. Ik was op zoek naar waarheid. Hoe zit het in elkaar. Al die gekte, ellende in de wereld. Waarom ben ik hier. De depressies. Uiteindelijk brak ik. 04.00 in de ochtend: Als U er bent God, redt me dan, U bent mijn laatste strohalm. Ik herinner me dat ik dacht: stel dat die zalvige gristenen toch gelijk hebben.... Ik ging de bijbel lezen met grote honger, maar snapte er niks van. Na een alinea was ik de draad kwijt. Ik kreeg de tip: de bijbel is een geestelijk boek. Je moet de Maker, de Heilige Geest uitnodigen, want anders blijft het een gesloten boek. Dus die avond zei ik....: Heilige Geest (ik keek om me heen en zag natuurlijk niks) openbaar me de volle waarheid. Het woord werd "levend". Avond na avond verslond ik het woord. 3-4 uur liggend, zittend, lopend. Alle vragen die ik had heb ik bij Hem neergelegd. En oh, of je antwoord krijgt.

 

Op een dag las ik het verhaal van Noach. Ik herinnerde me het van de lagere school. Ik zei: Oja, haha, de ark van Noach. Ik wil veel geloven Heer, maar de hele aarde onder water? Ik bedoel, kom op. Maar als u het zegt, laat me maar zien dan... Best brutaal vond ik nog. Een week later keek ik met een half oog naar Discovery Channel. Het ging over verdwenen koninkrijken. De wetenschapper/presentator zei plots: Op al deze plaatsen hebben we inscripties gevonden over hevige regenval, overstromingen en daarna niets meer. Tevens hebben we hier sporen gevonden van horizontale erosie. Hier heeft water gestaan. Dit alles moet zo'n 4500 jaar geleden hebben plaatsgehad...... Ik was 1 en al oor. De Geest van God zei tegen me: Dit was de tijd van Noach. De mensen waren volledig de weg kwijt. Ze offerden hun kinderen aan de onreine geesten en waren er vol van. Ik zond mijn profeten maar die werden vermoord. Toen zei Ik tegen Noach: bouw een Ark. Dit moet stoppen! Toen realiseerde ik me: ik weet niks. Hij is de alwijze. Ik moet zwijgen en luisteren.

 

Ik zag de meest schitterende dingen staan. Een God die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat! Die zegt: Ik ben de Ik ben! Niemand ging aan Mij vooraf en er zal niemand meer na Mij komen. Pure autoriteit, pure kracht! Jezus die rondging vol van genade en vol van kracht en iedereen genas, boze geesten uitwierp, de natuur beheerste en zegt: Als je Mij ziet, zie je de Vader. Jij en ik zijn 1. Hij die jou ontmoet, ontmoet Mij. Je zult dezelfde dingen doen als Ik. Je moet opnieuw geboren worden. Ik zal de machtige trooster, de Geest der waarheid zenden en die zal in je zijn. Daarom ga ik aan het kruis, zodat Hij kan komen en je goddelijk leven zult ontvangen. Een nieuwe schepping, uit God geboren. Pure liefde! In de evangeliën en handelingen zag ik Zijn eerste vrienden rond gaan als Hem. Ik zag dat het waar was. De schepping is gevallen en Hij herstelt ons gratis naar Zijn natuur. Uit liefde.

 

Sindsdien leg ik, waar het kan, op zieken de handen en regelmatig is er genezing. Griepjes, ontstekingen, botbreuken, coma's, kankers, gescheurde kniebanden, syndromen, versleten gewrichten, bekkeninstabiliteit, bloedingen, hernia's, etc, etc, etc, genezen met enige regelmaat in een fractie van een seconde. Boze geesten gaan soms spontaan manifesteren als ik bij bezette mensen in de buurt kom en slechts 7 woorden blijken genoeg: "onreine geest ga uit, in Jezus naam!" om mensen vrij te zetten. Gaven gaf Hij aan de mensen.

 

Het is overigens (nog) niet zo dat ik alles heb zien bewegen, maar ik heb 1000-den wonderen meegemaakt en zien gebeuren en kan zeggen: het evangelie klopt. Het is instappen, Hem vragen je te leiden uit je gevallen natuur, in Zijn goddelijke natuur en te worden als Hem. Vol van liefde, kracht en genade. In het nieuwe testament staat steeds: Je bent....., je hebt......., het is....... Alles is vrijgezet door het bloed van Jezus. Ons denken/innerlijk wordt verandert door Zijn woord en Zijn Geest. Wat Hij over ons zegt en bepaald heeft is waar. Als Hij het zegt, dan heeft Hij gelijk, want Hij is God. Zijn Geest maakt Levend. Stap in, een proces naar de volheid Gods. Een nieuwe schepping. Uit God geboren. Daar hoor je thuis.

 

Hoe benader je anderen? In liefde. Luister naar het verhaal van mensen, toon begrip, leef mee en vraag dan of je "iets" uit mag leggen.... of getuig van wat je zelf heb meegemaakt. Oprecht, echt, eerlijk. Realiseer je dat velen vast zitten in hun gevallen natuur, of op zoek zijn en niet weten wat of hoe. Wijs altijd naar de weg uit de ellende. De gratis nieuwe schepping. Uit God geboren. Soms in z'n volheid, soms een deel. Afhankelijk van de ruimte die je ervaart. Gods Geest is daar bij leidend. Als je mensen uit liefde 'aanraakt' kan dat nooit kwaad. Some sow, some water, some reap.

Mij valt op dat als je in liefde/vriendelijkheid mensen uitlegt: God is Geest; Hij riep alles uit het niets te voorschijn; Hij schiep de mens naar Zijn beeld; daar is de mens uitgestapt; dat is de ellende die je in de wereld ziet en ervaart; Jezus liet zien wie God is; vol liefde en kracht genas Hij iedereen; Hij ging aan het kruis voor de val van de mens; een perfect offer; Zijn Geest terug in een mens verandert een mens naar Zijn beeld en gelijkenis, ze dat best logisch vinden. Het verklaart ook alles. Helemaal als ze daarna (of daarvoor!) genezing ergens van ontvangen. God bevestigt Zijn woord met wonderen en tekenen.

 

Nog een laatste aanmoediging:

2 Corinthians 3:16-18 The Message (MSG)

Everytime, you turn to face God, God removes the veil and there you are -face-to-face with your Maker!............ Nothing between you and God! your face shining with the brightness of His face. And so you are transfigured into the likeness of the Messiah, your life gradually becoming brighter and more beautiful as God enters your life and you become like Him.

 

 

Dat is ook meteen de bedoeling van deze site. Iedereen aanmoedigen, aansporen, zodat meer mensen gaan komen tot zoon- en dochterschap in/met/als Hem.

 

How could we ever have run a way, from the One so lovely.